W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość finansowego wsparcia mojej kampanii, prezentuję wytyczne przygotowane przez KWW Kukiz’15:

Wpłaty mogą być dokonywane w formie przelewu wyłącznie z konta prywatnego (wpłaty z kont firmowych, spółek, fundacji, stowarzyszeń będą zwracane do nadawcy!)  na konto KWW, ewentualnie czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą.

Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Wpłat na rzecz komitetu wyborczego wyborców nie mogą dokonywać obywatele innych państw, jak również obywatele polscy stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonując przelew podaj nazwę odbiorcy wpłaty:

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 z siedzibą w Warszawie,

ul. Sienna 57A/17,

00-820 Warszawa,

NIP 5272863427, REGON 381113921

Wpisz numer rachunku bankowego odbiorcy:
08 1020 1013 0000 0202 0391 8554

Wpisz w tytule wpłaty:

Darowizna na rzecz KWW Kukiz’15- wybory samorządowe 2018,PAWEŁ KUBALA, darczyńca zamieszkały w Polsce, PESEL……………………….. (swój numer PESEL, nie kandydata!)

lub:

Dar. na kamp. wyb. KWW Kukiz’15 – wyb. sam. 2018 – P. KUBALA, darczyńca mieszka w Polsce, PESEL (swój numer PESEL, nie kandydata!)

Jako kandydat Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, w służbie publicznej na szczeblu samorządowym zamierzam się kierować następującymi priorytetami, które od lat moje koleżanki i moi koledzy starają się wdrażać w samorządach w całej Polsce:

1. Poszanowanie w przestrzeni publicznej chrześcijańskich wartości i lokalnego dziedzictwa kulturowego.
2. Przyjęcie zasad Karty Praw Rodziny, przedłożonej przez Stolicę Apostolską, w działalności samorządowej.
3. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, zwłaszcza w zakresie ekonomicznym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym.
4. Zwiększenie uczestnictwa rodziców w funkcjonowaniu szkół – szkoła wolna od gender.
5. Radykalne obniżenie podatku od podstawowej własności – mieszkań, domów, działek.
6. Inwestycje służące wszystkim mieszkańcom.
7. Samorząd bliski Rodzinie bo Rodzina to bezpieczeństwo, stabilność i odpowiedzialność.

Bardzo mi leży na sercu bliski kontakt z mieszkańcami, lokalnymi problemami, dlatego jako radny Sejmiku Województwa Lubelskiego chciałbym pełnić regularne dyżury, a także organizować cykliczne spotkania z mieszkańcami – tak, aby ludzie nie widzieli swojego radnego tylko w czasie kampanii wyborczej.

Startuję w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego z miejsca numer 3 na liście KWW Kukiz’15 w okręgu numer 2, obejmującym powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski i rycki.

„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości.”

Amelia Earhart

Siedem lat temu, na przełomie czerwca i lipca 2011 roku zdecydowałem się aktywnie włączyć w działalność lubelskich struktur Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka. Będąc wtedy szesnastolatkiem, aspirowałem do młodzieżówki tej partii. Już wcześniej popierałem Marka Jurka i jego środowisko, ale dopiero lektura książki o. Daniela Ange „Wstań! List do młodych w Polsce” zainspirowała mnie do tego, żeby – jakby to powiedział teraz Ojciec Święty Franciszek – „wstać z kanapy i narobić rabanu”.

Już na początku lipca 2011 roku poznałem osobiście Marka Jurka, który odwiedził wtedy Lublin i zorganizował konferencję prasową (ale  już parę lat wcześniej byłem świadkiem jego wystąpienia podczas odbywającego się 17 września 2006 roku „II Spotkania na Styku Trzech Ziem” w Wierzchowiskach Starych w gminie Bełżyce, połączonego z dożynkami naszej gminy), jak również choćby przybyłych na tamto wydarzenie Mariana Piłkę (wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej) i Bartosza Józwiaka (prezesa Unii Polityki Realnej, obecnie też posła na Sejm RP, zasiadającego w klubie Kukiz’15).

Te siedem lat dało mi wiele wartościowych doświadczeń, które pozwoliły mi na dalszy rozwój, poznałem rozmaitych fantastycznych ludzi, a moje zaangażowanie w działalność Prawicy Rzeczypospolitej zostało docenione wybraniem mnie w tym roku w skład Rady Naczelnej tej partii. Jakiś czas wcześniej znalazłem się również w Narodowej Radzie Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego – inicjatywy będącej forum dla organizacji, środowisk i inicjatyw katolickich angażujących się w obecność opinii chrześcijańskiej w sferze publicznej.

Jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe: „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.” Czas więc postawić kolejny krok naprzód! Zdecydowałem się wystartować w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jestem reprezentantem Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka na liście KWW Kukiz’15 w okręgu wyborczym numer 2, obejmującym powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski i rycki. Pozycja numer 3.

Wszystkich chcących w jakiś sposób zaangażować się w moją kampanię wyborczą zapraszam do kontaktu ze mną. Proszę o przekazywanie swoim znajomym informacji o mojej kandydaturze. Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie.

„Dobry katolik miesza się do polityki, dając z siebie to, co najlepsze, aby rządzący mógł rządzić. (…)

Nikt z nas nie może powiedzieć: «Ja w to nie wchodzę, to oni rządzą…». Ależ nie, odpowiadam za to jak rządzą i muszę uczynić wszystko, co w moich siłach, aby rządzili dobrze, starając się jak najpełniej uczestniczyć w życiu politycznym. Polityka – mówi nauka społeczna Kościoła – jest jedną z najwznioślejszych form miłości, gdyż jest służbą dobru wspólnemu. Nie mogę umyć rąk. Wszyscy musimy coś dać z siebie. (…)

Cóż jednak jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dać rządzącym? Modlitwa!”

Ojciec Święty Franciszek