Jako kandydat Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, w służbie publicznej na szczeblu samorządowym zamierzam się kierować następującymi priorytetami, które od lat moje koleżanki i moi koledzy starają się wdrażać w samorządach w całej Polsce:

1. Poszanowanie w przestrzeni publicznej chrześcijańskich wartości i lokalnego dziedzictwa kulturowego.
2. Przyjęcie zasad Karty Praw Rodziny, przedłożonej przez Stolicę Apostolską, w działalności samorządowej.
3. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, zwłaszcza w zakresie ekonomicznym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym.
4. Zwiększenie uczestnictwa rodziców w funkcjonowaniu szkół – szkoła wolna od gender.
5. Radykalne obniżenie podatku od podstawowej własności – mieszkań, domów, działek.
6. Inwestycje służące wszystkim mieszkańcom.
7. Samorząd bliski Rodzinie bo Rodzina to bezpieczeństwo, stabilność i odpowiedzialność.

Bardzo mi leży na sercu bliski kontakt z mieszkańcami, lokalnymi problemami, dlatego jako radny Sejmiku Województwa Lubelskiego chciałbym pełnić regularne dyżury, a także organizować cykliczne spotkania z mieszkańcami – tak, aby ludzie nie widzieli swojego radnego tylko w czasie kampanii wyborczej.

Startuję w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego z miejsca numer 3 na liście KWW Kukiz’15 w okręgu numer 2, obejmującym powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski i rycki.