W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość finansowego wsparcia mojej kampanii, prezentuję wytyczne przygotowane przez KWW Kukiz’15:

Wpłaty mogą być dokonywane w formie przelewu wyłącznie z konta prywatnego (wpłaty z kont firmowych, spółek, fundacji, stowarzyszeń będą zwracane do nadawcy!)  na konto KWW, ewentualnie czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą.

Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Wpłat na rzecz komitetu wyborczego wyborców nie mogą dokonywać obywatele innych państw, jak również obywatele polscy stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonując przelew podaj nazwę odbiorcy wpłaty:

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 z siedzibą w Warszawie,

ul. Sienna 57A/17,

00-820 Warszawa,

NIP 5272863427, REGON 381113921

Wpisz numer rachunku bankowego odbiorcy:
08 1020 1013 0000 0202 0391 8554

Wpisz w tytule wpłaty:

Darowizna na rzecz KWW Kukiz’15- wybory samorządowe 2018,PAWEŁ KUBALA, darczyńca zamieszkały w Polsce, PESEL……………………….. (swój numer PESEL, nie kandydata!)

lub:

Dar. na kamp. wyb. KWW Kukiz’15 – wyb. sam. 2018 – P. KUBALA, darczyńca mieszka w Polsce, PESEL (swój numer PESEL, nie kandydata!)