Na łamach „Warszawskiej Gazety” można przeczytać moją odpowiedź na pytanie: Czy prezydent powinien odznaczyć ks. Isakowicza-Zaleskiego Orderem Orła Białego w 80 rocznicę Rzezi Wołyńskiej, za jego zasługi dla zachowania pamięci o ukraińskim ludobójstwie na Polakach?

„Biorąc pod uwagę ostatnią korespondencyjną, bo prowadzoną za pośrednictwem mediów dyskusję pomiędzy Prezydentem RP a ks. Isakowiczem-Zaleskim, to wątpliwe jest, żeby Andrzej Duda zdecydował się docenić tego zasłużonego kapłana. Zasługi tego kapłana są nieocenione i polskie społeczeństwo powinno wyrazić mu podziękowanie tak za całokształt jako taki, jak i za jego ostatnie przypominanie politykom o ich obowiązkach moralnych w kontekście upamiętniania ofiar ludobójstwa wołyńskiego (na co politycy reagują czasem tak alergicznie). Oby to w dłuższej perspektywie przyniosło oczekiwane owoce.”