Wczoraj przeszliśmy w Marszu Pamięci z okazji 84. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, z Bełżyc do Matczyna. W Matczynie z uczestnikami marszu spotkała się córka pochowanej na matczyńskim cmentarzu sanitariuszki AK i WiN Barbary Krystyny Nagnajewicz ps. „Krysia”. To ważne, żeby pamiętać o naszej historii i przekazywać ją kolejnym pokoleniom. Cieszę się, że takie wydarzenia się odbywają i składam wyrazy szacunku ich organizatorom.