Kiedy 2 lipca 2011 roku, przed ośmioma laty, zacząłem aktywnie wspierać Prawicę Marka Jurka, nie liczyłem ani na „biorące miejsca” w wyborach, ani na dobrze płatne stanowiska. Do partii przyciągnęła mnie chęć realizacji konkretnych idei i potrzeba wsparcia w przekonywaniu do tego społeczeństwa. Wówczas Prawica zamierzała startować samodzielnie, przez co też zdarzało mi się słyszeć, że jesteśmy „rozbijaczami prawicy”, bo nie chcieliśmy startować z tymi, którzy ani nas nie szanują, ani nie zamierzają wspólnie z nami realizować celów, które uważamy za słuszne.

W ostatnich miesiącach głęboko zastanawiałem się nad dalszym członkostwem w Prawicy Rzeczypospolitej. Partia polityczna to nie tylko wspólnota dobrych znajomych. Partia polityczna to nie tylko organizacja pozarządowa prowadząca na rządzących nacisk, aby podejmowali się wartościowych inicjatyw. Partia polityczna nie służy jedynie do szukania listy, z której byłyby jakieś szanse na zdobycie mandatów. Aby realizować te wszystkie cele nie trzeba być członkiem jakiejkolwiek partii politycznej.

Partia polityczna powinna dążyć do tego, żeby albo samodzielnie, albo wspólnie z pokrewnymi środowiskami budować akcję polityczną na rzecz idei, które wyznaje. W związku z tym, kiedy przed wyborami samorządowymi podejmowaliśmy decyzję o starcie w nich z list Ruchu Kukiz’15, uważałem tą sytuację za przejściową na drodze do budowy własnej akcji politycznej (czy wspólnej z Kukiz’15 – wspólnej to znaczy wspólnej, a nie znaczy proste doczepienie nazwisk polityków Prawicy do listy KWW Kukiz’15). Początkowo do tego rzeczywiście zmierzały dalsze działania władz Prawicy Rzeczypospolitej. Można oczywiście ocenić, że nie dojście do skutku ani komitetu wyborczego na bazie Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, ani KWW Kukiz’15-Europa Ojczyzn, jest wynikiem braku dobrej woli potencjalnych partnerów. Do takiej oceny się skłaniam, choć nie bez wątpliwości. Niezależnie od tej oceny, obecnie nie widzę szans na budowę przez Prawicę Rzeczypospolitej ani samodzielnej, ani wspólnej z innym środowiskiem akcji politycznej uwzględniającej w wystarczającym stopniu nasze idee, a nie jestem zainteresowany pełnieniem funkcji konserwatywnego kwiatka do kożucha komitetu wyborczego jakiegoś innego środowiska politycznego, dlatego złożyłem rezygnację z członkostwa w Prawicy Rzeczypospolitej.

Dziękuję wszystkim, z którymi miałem okazję zetknąć się przez te 8 lat działalności. Jestem wdzięczny za wszelką współpracę, jaką udało nam się przez ten czas podjąć, za zdobyte doświadczenia, za zdobyte przyjaźnie. Niezależnie od tego, jak potoczy się moja przyszłość, zamierzam wspierać inicjatywy Prawicy Rzeczypospolitej, w szczególności Międzynarodową Konwencję Praw Rodziny, czy projekty ustaw i uchwał składane w Sejmie.

Prawica Marka Jurka zdecydowała się w wyborach do Parlamentu Europejskiego połączyć siły z Ruchem Prawdziwa Europa – Europa Christi (założonym przez prof. Mirosława Piotrowskiego) i Zjednoczeniem Chrześcijańskich Rodzin (kierowanym przez dr Bogusława Rogalskiego). Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich o udzielenie poparcia liście KW Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi w swoim okręgu, jak również zebrania podpisów wśród swoich znajomych i rodziny.

W sposób szczególny zwracam się z prośbą o podpisanie się pod listą poparcia mieszkańców mojego okręgu, obejmującego województwo lubelskie (kliknij aby pobrać i wydrukować). Poniżej załączam także formularze do zbierania podpisów w pozostałych 12 okręgach.

W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość finansowego wsparcia mojej kampanii, prezentuję wytyczne przygotowane przez KWW Kukiz’15:

Wpłaty mogą być dokonywane w formie przelewu wyłącznie z konta prywatnego (wpłaty z kont firmowych, spółek, fundacji, stowarzyszeń będą zwracane do nadawcy!)  na konto KWW, ewentualnie czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą.

Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Wpłat na rzecz komitetu wyborczego wyborców nie mogą dokonywać obywatele innych państw, jak również obywatele polscy stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonując przelew podaj nazwę odbiorcy wpłaty:

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 z siedzibą w Warszawie,

ul. Sienna 57A/17,

00-820 Warszawa,

NIP 5272863427, REGON 381113921

Wpisz numer rachunku bankowego odbiorcy:
08 1020 1013 0000 0202 0391 8554

Wpisz w tytule wpłaty:

Darowizna na rzecz KWW Kukiz’15- wybory samorządowe 2018,PAWEŁ KUBALA, darczyńca zamieszkały w Polsce, PESEL……………………….. (swój numer PESEL, nie kandydata!)

lub:

Dar. na kamp. wyb. KWW Kukiz’15 – wyb. sam. 2018 – P. KUBALA, darczyńca mieszka w Polsce, PESEL (swój numer PESEL, nie kandydata!)

Jako kandydat Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, w służbie publicznej na szczeblu samorządowym zamierzam się kierować następującymi priorytetami, które od lat moje koleżanki i moi koledzy starają się wdrażać w samorządach w całej Polsce:

1. Poszanowanie w przestrzeni publicznej chrześcijańskich wartości i lokalnego dziedzictwa kulturowego.
2. Przyjęcie zasad Karty Praw Rodziny, przedłożonej przez Stolicę Apostolską, w działalności samorządowej.
3. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, zwłaszcza w zakresie ekonomicznym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym.
4. Zwiększenie uczestnictwa rodziców w funkcjonowaniu szkół – szkoła wolna od gender.
5. Radykalne obniżenie podatku od podstawowej własności – mieszkań, domów, działek.
6. Inwestycje służące wszystkim mieszkańcom.
7. Samorząd bliski Rodzinie bo Rodzina to bezpieczeństwo, stabilność i odpowiedzialność.

Bardzo mi leży na sercu bliski kontakt z mieszkańcami, lokalnymi problemami, dlatego jako radny Sejmiku Województwa Lubelskiego chciałbym pełnić regularne dyżury, a także organizować cykliczne spotkania z mieszkańcami – tak, aby ludzie nie widzieli swojego radnego tylko w czasie kampanii wyborczej.

Startuję w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego z miejsca numer 3 na liście KWW Kukiz’15 w okręgu numer 2, obejmującym powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski i rycki.

„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości.”

Amelia Earhart

Siedem lat temu, na przełomie czerwca i lipca 2011 roku zdecydowałem się aktywnie włączyć w działalność lubelskich struktur Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka. Będąc wtedy szesnastolatkiem, aspirowałem do młodzieżówki tej partii. Już wcześniej popierałem Marka Jurka i jego środowisko, ale dopiero lektura książki o. Daniela Ange „Wstań! List do młodych w Polsce” zainspirowała mnie do tego, żeby – jakby to powiedział teraz Ojciec Święty Franciszek – „wstać z kanapy i narobić rabanu”.

Już na początku lipca 2011 roku poznałem osobiście Marka Jurka, który odwiedził wtedy Lublin i zorganizował konferencję prasową (ale  już parę lat wcześniej byłem świadkiem jego wystąpienia podczas odbywającego się 17 września 2006 roku „II Spotkania na Styku Trzech Ziem” w Wierzchowiskach Starych w gminie Bełżyce, połączonego z dożynkami naszej gminy), jak również choćby przybyłych na tamto wydarzenie Mariana Piłkę (wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej) i Bartosza Józwiaka (prezesa Unii Polityki Realnej, obecnie też posła na Sejm RP, zasiadającego w klubie Kukiz’15).

Te siedem lat dało mi wiele wartościowych doświadczeń, które pozwoliły mi na dalszy rozwój, poznałem rozmaitych fantastycznych ludzi, a moje zaangażowanie w działalność Prawicy Rzeczypospolitej zostało docenione wybraniem mnie w tym roku w skład Rady Naczelnej tej partii. Jakiś czas wcześniej znalazłem się również w Narodowej Radzie Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego – inicjatywy będącej forum dla organizacji, środowisk i inicjatyw katolickich angażujących się w obecność opinii chrześcijańskiej w sferze publicznej.

Jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe: „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.” Czas więc postawić kolejny krok naprzód! Zdecydowałem się wystartować w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jestem reprezentantem Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka na liście KWW Kukiz’15 w okręgu wyborczym numer 2, obejmującym powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski i rycki. Pozycja numer 3.

Wszystkich chcących w jakiś sposób zaangażować się w moją kampanię wyborczą zapraszam do kontaktu ze mną. Proszę o przekazywanie swoim znajomym informacji o mojej kandydaturze. Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie.

„Dobry katolik miesza się do polityki, dając z siebie to, co najlepsze, aby rządzący mógł rządzić. (…)

Nikt z nas nie może powiedzieć: «Ja w to nie wchodzę, to oni rządzą…». Ależ nie, odpowiadam za to jak rządzą i muszę uczynić wszystko, co w moich siłach, aby rządzili dobrze, starając się jak najpełniej uczestniczyć w życiu politycznym. Polityka – mówi nauka społeczna Kościoła – jest jedną z najwznioślejszych form miłości, gdyż jest służbą dobru wspólnemu. Nie mogę umyć rąk. Wszyscy musimy coś dać z siebie. (…)

Cóż jednak jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dać rządzącym? Modlitwa!”

Ojciec Święty Franciszek