Na łamach „Warszawskiej Gazety” można przeczytać moją odpowiedź na pytanie: „Czy ojciec Tadeusz Rydzyk i słuchacze Radia Maryja powinni poprzeć Zbigniewa Ziobro i Jego Solidarną Polskę w najbliższych wyborach?”.

„Przede wszystkim poparcie katolików, czy katolickich mediów dla polityków i partii powinno być warunkowe. Media takie, jak Radio Maryja powinny jasno i zdecydowanie formułować postulaty katolickie i przypominać politykom o ich obietnicach, naciskać na ich bezzwłoczną realizację. Nie może być tak, jak teraz, że w Sejmie leżą rozmaite zapowiadane przez PiS czy Solidarną Polskę projekty zgodne z katolicką nauką społeczną i zahamowanie prac nad nimi przechodzi w zasadzie bez echa. Poparcie dla konkretnej partii powinno być wtórne wobec reakcji partii na upominanie się o katolickie postulaty.”