Wypowiedź dla „Naszego Dziennika”:

„Także w ocenie Pawła Kubali z Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej bardzo prawdopodobne jest powstanie nowej frakcji, tym bardziej że Wielka Brytania wkrótce opuści Wspólnotę, a Jarosław Kaczyński potrzebuje nowych sojuszników.

– Biorąc pod uwagę to, jaki jest wizerunek PiS w Europie, takie spotkanie nie może dziwić. Jednak realnie wydaje się, że Lidze Matteo Salviniego bliżej jest programowo do środowisk na prawo od ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego – ocenia Paweł Kubala. – Nowe ugrupowanie może powstać na gruzach Europejskiej Partii Ludowej (EPL) oraz grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Byłaby to formacja na prawo od nich, mająca istotną liczbę deputowanych. W tym wypadku bliskość programowa schodzi nieco na drugi plan. Warto zauważyć, że już obecnie w EKR mamy ludzi od Marka Jurka, przez PiS, po brytyjską Partię Konserwatywną, która – co ciekawe – m.in. wprowadziła w Wielkiej Brytanii homozwiązki – dodaje Kubala.”

Wypowiedź dla „Naszego Dziennika”:

„Z kolei Paweł Kubala z Rady Naczelnej Prawicy Rzeczypospolitej, zwraca uwagę na inny znaczący problem: wspierania przez polskie władze rolników z innych krajów. Latem 2018 r., gdy polscy producenci otrzymywali grosze za dostarczane do skupów owoce, okazało się, że Polska finansuje rozwój ukraińskich plantacji owoców i sadownictwa. – To miło ze strony ministerstwa rolnictwa, że widzi potrzebę promocji polskiego rolnictwa. Problemów polskiego rolnictwa byłoby mniej, gdyby władze tak Polski, jak i Unii Europejskiej we wcześniejszych latach – nie wyłączając obecnych władz – nie wspierały głównych konkurentów polskich rolników, jak Ukraina – zaznacza Kubala.

Zwraca przy tym uwagę, że proces stworzenia w Europie i na świecie silnej marki polskiej żywności wytwarzanej w sposób ekologiczny będzie trwało latami. – Znacznie szybciej można zniszczyć polskie rolnictwo poprzez zalanie rynku tanią i gorszej jakości żywnością z innych krajów. Ministerstwo rolnictwa powinno sobie wziąć do serca jedną z naczelnych zasad etycznych w medycynie: „Primum non nocere” – przede wszystkim nie szkodzić. Jeżeli co jakiś czas dochodzą do nas informacje o wspieraniu – czy to przez UE, czy to przez polskie władze – rolnictwa na Ukrainie, to należy się obawiać o przyszłość polskiego rolnictwa. Należy wdrożyć działania przeciwdziałające rosnącym zagrożeniom dla polskiego rolnictwa ze strony konkurencyjnych rynków – akcentuje polityk Prawicy Rzeczypospolitej.”

Zamiast prześcigać się w obietnicach, kiedy to u nas będzie dokładnie tak, jak na Zachodzie, czas zastanowić się, co zrobić, aby uniknąć błędów Zachodu w wielu dziedzinach życia. Część już powtarzamy jak coraz mocniejsze uleganie konsumpcjonizmowi. W innych kwestiach już nawet przeskoczyliśmy Zachód, jak zapaść demograficzna. – stwierdzam na łamach portalu Kontrrewolucja.net.

Przeczytaj tekst!

Wypowiedź dla „Naszego Dziennika”:

„Prawica Rzeczypospolitej apeluje więc o zastąpienie genderowej konwencji stambulskiej dokumentem, który rzeczywiście chroniłby europejskie rodziny. Paweł Kubala z Rady Naczelnej tego ugrupowania, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” podkreśla, że w ich ocenie, takim dokumentem może być Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. – Jest propozycją dla rządów, które nie chcą podporządkować się polityce genderowej oraz dla ugrupowań prorodzinnych we wszystkich krajach. Może stać się skutecznym narzędziem wzmacniającym kulturową tożsamość naszego regionu – stwierdza Paweł Kubala.”

W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość finansowego wsparcia mojej kampanii, prezentuję wytyczne przygotowane przez KWW Kukiz’15:

Wpłaty mogą być dokonywane w formie przelewu wyłącznie z konta prywatnego (wpłaty z kont firmowych, spółek, fundacji, stowarzyszeń będą zwracane do nadawcy!)  na konto KWW, ewentualnie czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą.

Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.

Wpłat na rzecz komitetu wyborczego wyborców nie mogą dokonywać obywatele innych państw, jak również obywatele polscy stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonując przelew podaj nazwę odbiorcy wpłaty:

Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 z siedzibą w Warszawie,

ul. Sienna 57A/17,

00-820 Warszawa,

NIP 5272863427, REGON 381113921

Wpisz numer rachunku bankowego odbiorcy:
08 1020 1013 0000 0202 0391 8554

Wpisz w tytule wpłaty:

Darowizna na rzecz KWW Kukiz’15- wybory samorządowe 2018,PAWEŁ KUBALA, darczyńca zamieszkały w Polsce, PESEL……………………….. (swój numer PESEL, nie kandydata!)

lub:

Dar. na kamp. wyb. KWW Kukiz’15 – wyb. sam. 2018 – P. KUBALA, darczyńca mieszka w Polsce, PESEL (swój numer PESEL, nie kandydata!)

Jako kandydat Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, w służbie publicznej na szczeblu samorządowym zamierzam się kierować następującymi priorytetami, które od lat moje koleżanki i moi koledzy starają się wdrażać w samorządach w całej Polsce:

1. Poszanowanie w przestrzeni publicznej chrześcijańskich wartości i lokalnego dziedzictwa kulturowego.
2. Przyjęcie zasad Karty Praw Rodziny, przedłożonej przez Stolicę Apostolską, w działalności samorządowej.
3. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, zwłaszcza w zakresie ekonomicznym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym.
4. Zwiększenie uczestnictwa rodziców w funkcjonowaniu szkół – szkoła wolna od gender.
5. Radykalne obniżenie podatku od podstawowej własności – mieszkań, domów, działek.
6. Inwestycje służące wszystkim mieszkańcom.
7. Samorząd bliski Rodzinie bo Rodzina to bezpieczeństwo, stabilność i odpowiedzialność.

Bardzo mi leży na sercu bliski kontakt z mieszkańcami, lokalnymi problemami, dlatego jako radny Sejmiku Województwa Lubelskiego chciałbym pełnić regularne dyżury, a także organizować cykliczne spotkania z mieszkańcami – tak, aby ludzie nie widzieli swojego radnego tylko w czasie kampanii wyborczej.

Startuję w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego z miejsca numer 3 na liście KWW Kukiz’15 w okręgu numer 2, obejmującym powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski i rycki.