„Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości.”

Amelia Earhart

Siedem lat temu, na przełomie czerwca i lipca 2011 roku zdecydowałem się aktywnie włączyć w działalność lubelskich struktur Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka. Będąc wtedy szesnastolatkiem, aspirowałem do młodzieżówki tej partii. Już wcześniej popierałem Marka Jurka i jego środowisko, ale dopiero lektura książki o. Daniela Ange „Wstań! List do młodych w Polsce” zainspirowała mnie do tego, żeby – jakby to powiedział teraz Ojciec Święty Franciszek – „wstać z kanapy i narobić rabanu”.

Już na początku lipca 2011 roku poznałem osobiście Marka Jurka, który odwiedził wtedy Lublin i zorganizował konferencję prasową (ale  już parę lat wcześniej byłem świadkiem jego wystąpienia podczas odbywającego się 17 września 2006 roku „II Spotkania na Styku Trzech Ziem” w Wierzchowiskach Starych w gminie Bełżyce, połączonego z dożynkami naszej gminy), jak również choćby przybyłych na tamto wydarzenie Mariana Piłkę (wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej) i Bartosza Józwiaka (prezesa Unii Polityki Realnej, obecnie też posła na Sejm RP, zasiadającego w klubie Kukiz’15).

Te siedem lat dało mi wiele wartościowych doświadczeń, które pozwoliły mi na dalszy rozwój, poznałem rozmaitych fantastycznych ludzi, a moje zaangażowanie w działalność Prawicy Rzeczypospolitej zostało docenione wybraniem mnie w tym roku w skład Rady Naczelnej tej partii. Jakiś czas wcześniej znalazłem się również w Narodowej Radzie Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego – inicjatywy będącej forum dla organizacji, środowisk i inicjatyw katolickich angażujących się w obecność opinii chrześcijańskiej w sferze publicznej.

Jak powiedział Johann Wolfgang von Goethe: „Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.” Czas więc postawić kolejny krok naprzód! Zdecydowałem się wystartować w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Jestem reprezentantem Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka na liście KWW Kukiz’15 w okręgu wyborczym numer 2, obejmującym powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, opolski, puławski i rycki. Pozycja numer 3.

Wszystkich chcących w jakiś sposób zaangażować się w moją kampanię wyborczą zapraszam do kontaktu ze mną. Proszę o przekazywanie swoim znajomym informacji o mojej kandydaturze. Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie.

„Dobry katolik miesza się do polityki, dając z siebie to, co najlepsze, aby rządzący mógł rządzić. (…)

Nikt z nas nie może powiedzieć: «Ja w to nie wchodzę, to oni rządzą…». Ależ nie, odpowiadam za to jak rządzą i muszę uczynić wszystko, co w moich siłach, aby rządzili dobrze, starając się jak najpełniej uczestniczyć w życiu politycznym. Polityka – mówi nauka społeczna Kościoła – jest jedną z najwznioślejszych form miłości, gdyż jest służbą dobru wspólnemu. Nie mogę umyć rąk. Wszyscy musimy coś dać z siebie. (…)

Cóż jednak jest najlepszą rzeczą, jaką możemy dać rządzącym? Modlitwa!”

Ojciec Święty Franciszek

Wypowiedź dla „Naszego Dziennika”:

„Paweł Kubala z Prawicy Rzeczypospolitej w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” nie krył oburzenia z aktu bluźnierstwa, którego dopuścili się Litwini. – Takie prowokacje budzą obrzydzenie. Jest to nie tylko uderzenie w polski Naród, ale również w wiarę katolicką. Od lat Prawica Rzeczypospolitej apeluje do rządu, aby Polska stała się chrześcijańskim głosem Europy. To jest odpowiedni moment, aby podjąć działania, aby zdecydowanie potępić takie wybryki i przy okazji przypomnieć ogólnie o dyskryminacji Polaków na Litwie – podkreśla Paweł Kubala. – Jeżeli rząd w Warszawie będzie milczał, to jaki rząd się o Polaków upomni? – pyta nasz rozmówca.”

Wypowiedź dla „Naszego Dziennika”:

„Kalendarz wyborczy zwraca naszą uwagę na istotną datę – 27 sierpnia. Wtedy to uzyskamy informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Tego dnia mija także termin rejestracji komitetów wyborczych. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” zwraca na to uwagę Paweł Kubala z Prawicy Rzeczypospolitej. – Wyznaczony przez premiera Morawieckiego termin wyborów maksymalnie skraca czas na dopełnienie przez komitety wyborcze wszelkich formalności, do jakich są zobligowane. Skraca się też kampania wyborcza – podkreśla Paweł Kubala. Jak dodaje nasz rozmówca, dla Prawicy Rzeczypospolitej najważniejsze jest jednak przesłanie merytoryczne, z jakim wyjdą do wyborców, a nie krótki czy długi czas na jego przekazywanie.(…)

W ocenie Pawła Kubali, wybory te są niezwykle ważne dla naszych społeczności. – Osoby, które wybierzemy, będą podejmowały decyzje dotyczące spraw bliskich każdemu z nas, związanych z naszymi lokalnymi społecznościami. Potrzebujemy więc w samorządach ludzi, którzy dotrzymują słowa i kierują się wartościami. Jedno i drugie jest ważne – mówi Kubala. Przypomina także, że wiele inicjatyw społecznych, godzących w wartości chrześcijańskie i narodowe, odbywało się pod patronatem albo za pieniądze samorządów. – Niektóre samorządy dofinansowują nieetyczne zabiegi in vitro, wspierają promocję ideologii gender i seksualizację dzieci w szkołach czy sprzeciwiają się obecności Wojska Polskiego na patriotycznych uroczystościach – wylicza Kubala.”