Powinniśmy przyjąć uchodźców. Jednocześnie powinniśmy zdecydowanie sprzeciwić się przymusowej relokacji migrantów. W pełni się zgadzam ze stanowiskiem Prezydenta RP, że nie możemy odbierać ludziom, którzy już się do Europy dostali, prawa do swobodnego poruszania się. Nie możemy tworzyć obozów koncentracyjnych dla obcokrajowców. Ci migranci, w przeciwieństwie do uchodźców, są wyrwani ze swoich ojczystych środowisk i nie można dostatecznie zweryfikować, czy są tymi, za których się podają. Jeżeli przetrwali wyczerpującą podróż przez morze, niech wracają do swoich ojczyzn i walczą o ich dobro. – o tym piszę na łamach portalu katolika.pl.

Przeczytaj tekst.