Na łamach „Warszawskiej Gazety” można przeczytać moją odpowiedź na pytanie: „Do czego dąży Radosław Sikorski proponując zestrzelenie białoruskich helikopterów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski?”

„W ostatnim czasie w ogóle cała Platforma Obywatelska przyjęła taktykę bycia PiSem ale bardziej. Jak PiS mówi – chronimy granic, to PO mówi, że granice są nieszczelne i trzeba chronić bardziej. W to wpisują się słowa Sikorskiego o zestrzeleniu białoruskich helikopterów. Swoją drogą, żeby taką decyzję podjąć, trzeba by w danym momencie wiedzieć, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A o tym dowiedziano się dopiero po kilku godzinach. Słowa Sikorskiego są więc niczym więcej, jak tylko bezsensownym krzykiem, obliczonym na dalszą polaryzację polityczną.”

Na łamach „Warszawskiej Gazety” można przeczytać moją odpowiedź na pytanie: Czy prezydent powinien odznaczyć ks. Isakowicza-Zaleskiego Orderem Orła Białego w 80 rocznicę Rzezi Wołyńskiej, za jego zasługi dla zachowania pamięci o ukraińskim ludobójstwie na Polakach?

„Biorąc pod uwagę ostatnią korespondencyjną, bo prowadzoną za pośrednictwem mediów dyskusję pomiędzy Prezydentem RP a ks. Isakowiczem-Zaleskim, to wątpliwe jest, żeby Andrzej Duda zdecydował się docenić tego zasłużonego kapłana. Zasługi tego kapłana są nieocenione i polskie społeczeństwo powinno wyrazić mu podziękowanie tak za całokształt jako taki, jak i za jego ostatnie przypominanie politykom o ich obowiązkach moralnych w kontekście upamiętniania ofiar ludobójstwa wołyńskiego (na co politycy reagują czasem tak alergicznie). Oby to w dłuższej perspektywie przyniosło oczekiwane owoce.”