Na łamach „Warszawskiej Gazety” można przeczytać moją odpowiedź na pytanie: „Kto powinien odpowiedzieć za szkodliwą politykę kowidową w czasie pandemii?”.

„Odpowiedzialność za prowadzenie danej polityki w danym kraju ponoszą jego władze. W tym przypadku tyczy to się przede wszystkim premiera i kolejnych ministrów zdrowia, w mniejszym stopniu innych ministrów. Decyzja o tym, czy ktoś ponosi karę za niewłaściwe zachowania, należy do wymiaru sprawiedliwości i patrząc na jego stan w Polsce można sobie zadać kolejne pytanie – czy ktoś poniesie odpowiedzialność. Widzimy od lat toczący się spór o reformę sądownictwa, z którego w praktyce niewiele wynika. Być może o to właśnie chodzi, żeby nie wynikało?”